SOLGT - Vitaminveien 1 - STOROGÅRDEN

  • Eiendomsobjekt: Kontor
  • IRR: 61,0%
  • EK x 1,9,0
  • Investeringsperiode: 14 mnd

Eiendommen har en meget sentral beliggenhet med Storo T-bane, trikker, busser og avkjøring fra Ring 3 til Storo/Nydalen grensende til eiendommen.

9 etasjer + 3 garasjeplan, meget god parkeringsdekning. Hovedleietakere er Sector Alarm, Ge Healhtcare og Statped. Eiendommen er oppført i 2002.

Realkapital Investor ønsker å videreutvikle eiendommen og se på muligheter for utvidelse og oppgradering av areal til glede for eksisterende og nye leietakere.

Eiendommen har en meget god beliggenhet midt på Ruters syvende mest brukte stoppested samt umiddelbar nærhet til Ring 3.

Storo og Nydalen smelter sammen til ett område og kan tilsammen tilby et bredt utvalg av tjenester og funksjoner. Handelshøyskolen BI med sine 18 000 studenter, Oslo største kjøpesenter, Norges største kinosenter er under bygging, hotell, restauranter, studentboliger, kontorcluster for mange ulike brukere og mye mer.

Fakta

Storo/Nydalen

Langs Ring 3 og på kollektivknutepunkt midt på Storo

21 000 m², kontor/handel/parkering

Utviklingspotensial

Kjøpt 2017

Ansiktsløft! Ny hovedinngang planlegges mot Storokrysset, her blir det velkomstsone, kaffebar/cafe, personalrestaurant på dagen og nabolagsrestaurant på kvelden

Gangbroen mellom bygningskroppene utvides, kantinen flyttes ned på bakkeplan og blir restaurant for ansatte og eksterne

Ny fasade planlegges mot Storokrysset/Vitaminveien - fargesetting av fasade og profilering er allerede på plass, glassfasade i 1. etg som del av ombygging i 2018

Slik så bygget ut ved kjøp - i gul og brun tegl


Ansvarlige hos oss

Anders Aasand

Styremedlem +47 997 15 077


Relaterte referanser

Teslabygget på Rud

Storhandelseiendom med kontor på Rud i Bærum

LOGCAP OSLO - Ringeriksveien 16 & 20

16.200 m2 lagerbygg og kombinasjonsbygg på Lierstranda

LOGCAP OSLO - Prost Stabels vei 22

11.800 m2 lagerbygg på Skedsmokorset

LOGCAP OSLO - Leiraveien 11

28.000 m2 logistikkbygg i Lillestrøm

Ramstadsletta

49 mål utviklingseiendom langs E18 i Bærum

Karihaugveien 89

35 mål utviklingseiendom langs E6 ved Furuset