Om OroEiendom

OroEiendom er et eiendom- og prosjektselskap som er eid av de ansatte. Vi kjøper, utvikler og forvalter næringseiendom i Området mellom Gardermoen i nord, Vestby i sør og Drammen i vest med Oslo sentralt i midten.

 

Næringseiendom reflekterer et speilbilde av samfunnets mange virksomheter og befolkning. Vi er veldig Optimistiske på vegne av Regionen rundt Oslo som over tid har hatt sterk befolkningsvekst,  høy BNP vekst, ung- og velutdannet befolkning med stor skaperkraft. Viste du at 60% av Norges IT ansatte jobber i Oslo og at antall sysselsatte innen personlig tjenesteyting er dobbelt så høy i Oslo som i Stavanger?

 

Vi liker eiendommer og områder som vi kan påvirke. Der vi kan skape og bygge. Det er ekstra motiverende når våre prosjekter også kan bidra til at vi setter ett fotavtrykk for fremtiden. Det være seg gateplanutviklingen på Tøyen og Carl Berner, utarbeide spennende kontorkonsepter på Storo og Vækerø eller transformasjon av utdatert hotel i Kvadraturen. Før vi gikk løs på transformasjonen av Tøyen var senteret et sted der du så deg over skulderen. Nå er senteret blitt til et levende og trygt torg med blant annet 7 unike serveringssteder.

 

Oro Hotel

Emil Tingulstad er Oro Hotels drivende kraft. Selskapet skal være litt annerledes enn de tradisjonelle hoteleiendomsselskapene. Produktspekteret i Oslo er kontrollert 90% av de 4 store kjedene. Det er et marked preget av lav innovasjon og fokus på kostnad kontra opplevelse. Ambisjonen til Oro Hotel er å skape attraktive hoteller og opplevelser ved aktivt eierskap. Vår første investering i det som het Hotel Grims Grenka i Kvadraturen er et godt bilde på dette. Bygulvet i hotellet skal gjøres inviterende og dynamisk for gjester og ikke minst for byens innbyggere og besøkende. Vi er setter snart i gang med ombyggingen. På laget har vi fått med både leietakere og konsepter som vi håper kan gi nytt liv til et veldig flott bygg.

 

LogCap Oslo

Lager- og industrieiendommer spiller en viktig rolle i dynamikken i en storby og selv om skallet på bygningene ikke kan sammenlikne seg med kontorbygg er det som skjer inne i dem utrolig spennende. I kombinasjon med sterkt arealpress i regionen, høy BNP vekst, økt netthandel og brukt av tjenester har vi har derfor i samarbeid med Colliers startet et eget selskap, LOGCAP OSLO. Selskapet har som ambisjon å bli en ledende aktør i Oslo Regionen innen lager, logistikk, lett industri og kombinasjonseiendommer. Per juli 2021 eier selskapet 10 eiendommer på totalt 120.000 m2 bygninsgmasse.

 

Vi forvalter i samarbeid med RK Prosjekt AS 25 eiendommer med markedsverdi på ca. 7,5 milliarder NOK fordelt på 350 000 m² bygg.

KARRIERE

Vi søker alltid etter dyktige mennesker og du kan gjerne ta kontakt direkte per telefon eller e-post. Vi leter etter mennesker som er nysgjerrige, har høy kapasitet og handlekraft og som liker å skape noe.


Våre ansatte

Anders Aasand

Styremedlem +47 997 15 077

Arild Aubert

Styremedlem +47 918 90 000

Emil Neumann Tingulstad

Daglig leder / Co-grunnlegger ORO Hotel +47 484 04 480