ORO Hotel

Emil Tingulstad er ORO Hotels drivende kraft. Selskapet skal være litt annerledes enn de tradisjonelle hoteleiendomsselskapene. Produktspekteret i Oslo er kontrollert 90% av de 4 store kjedene. Det er et marked preget av lav innovasjon og fokus på kostnad kontra opplevelse. Ambisjonen til ORO Hotel er å skape attraktive hoteller og opplevelser ved aktivt eierskap. Vår første investering i det som het Hotel Grims Grenka i Kvadraturen er et godt bilde på dette. Bygulvet i hotellet skal gjøres inviterende og dynamisk for gjester og ikke minst for byens innbyggere og besøkende. Vi er setter snart i gang med ombyggingen. På laget har vi fått med både leietakere og konsepter som vi håper kan gi nytt liv til et veldig flott bygg.


EIENDOMMER

ORO HOTELL - Kongens gate 5

Hotell i Kvadraturen


Contacts

Emil Neumann Tingulstad

Daglig leder / Co-grunnlegger ORO Hotel +47 484 04 480