FORUS AREAL

Lager- og industrieiendommer spiller en viktig rolle i dynamikken i samfunnet og selv om skallet på bygningene ikke kan sammenlikne seg med kontorbygg er det som skjer inne i dem utrolig spennende. Økende arealpress i regionen, høy BNP vekst underbygget av en sterk oljesektor, økende netthandel og brukt av tjenester er hovedgrunnene til at ORO sammen med Tjelta Eiendom har startet et eget selskap, FORUS AREAL, som har ambisjon om forsterke den ledende posisjonen Tjelta Eiendom har hatt innen dette segmentet på Forus.  Med aktivt forvaltning av eksisterende eiendomsmasse, oppføring av bygg på tomtene samt nye kjøp skal selskapet vokse i årene som kommer.

Tjelta Eiendom er et tradisjonsrikt selskap med røtter tilbake til 1986 der Jostein Tjelta startet selskapet og ved transaksjonen i juni 2022 talte selskapet 23 eiendommer, over 80 leietakere og over 90.000 m2 eiendomsmasse. Familien Tjelta er største eier i det nye selskapet og de ansatte følger med videre som stammen i det daglige arbeidet.

Les mer om selskapet på www.forusareal.no


Contacts