ORO Finans AS

 

ORO Finans AS er et verdipapirforetak med tillatelse til å yte investeringstjenester.

Link til Finanstilsynets nettside:

https://www.finanstilsynet.no/virksomhetsregisteret/detail/?id=217987

 

Tjenester / klasser:

Investeringstjenester, jf. verdipapirhandelloven § 2-1 (1)

  • Nr 7: Plassering av finansielle instrumenter der foretaket ikke avgir fulltegningsgaranti

Tilknyttede tjenester, jf. verdipapirhandelloven § 2-6 (1)

  • Nr 3: Rådgivning om kapitalstruktur, strategi o.l.; rådgivning og tjenester ved fusjoner og oppkjøp

 

Link til personvernerklæring: