Nøkkelinformasjon

Adresse

Madserud Allé 34

Bygningsareal

ca. 2 000 m2 fordelt på 3 bygg, 11 mål park


Ansvarlige hos oss

Dag Tore Hansen

Daglig leder Oro eiendomsdrift +47 951 07 665


Relaterte referanser

Trondheimsveien 102 & 110

Næringsseksjoner på Carl Berners plass

Weatherford-bygget

Kombinasjonseiendom på Forus

Eyvind Lyches vei 10

Kontorbygg i Sandvika

Drammen Havnelager

6.900 m2 lagerbygg i Drammen

Persveien 26

Kombinasjonsbygg på Økern