Thure Lund

Teknisk forvalter - Oro eiendomsdrift +47 993 31 212

curriculum vitae

Arbeidserfaring

2022-

Teknisk forvalter