BREEAM NOR

Miljøsertifiseringssystem

ORO BREEAM sertifiserer flere av sine eksisterende- og nybygg.

 

Målene for BREEAM-NOR

 • BREEAM-NOR skal gjenspeile gjeldende «beste praksis» i Norge og være en driver for nytenkning i planlegging og bygging for miljø og økt bærekraft.
 • Nasjonale tilpasninger skal være godt gjennomarbeidet.
 • Utviklingsprosessen skal sikre bred forankring og engasjement.

Grønn Byggallianse lanserte BREEAM-NOR v6.0 i 2022. I takt med utviklingen i samfunnet, vil neste versjon ivareta enda flere aspekter knyttet til ytre miljø, sosiale forhold og økonomi. Les mer her.

Et sertifikat dokumenterer kvalitet

Et bygg kan sertifiseres på fem nivåer: Pass, Good, Very Good, Excellent og Outstanding. For hvert nivå øker bærekraftsnivået i bygget.

BREEAM-NOR sikrer at alle de viktigste aspektene ved bærekraft er tatt hensyn til. Ni kategorier er dekket:

 • ledelse
 • helse- og innemiljø
 • energi
 • transport
 • vann
 • materialer
 • avfall
 • arealbruk og økologi
 • forurensning

I hver kategori er det emner med kriterier, eller tiltak man kan gjøre for å redusere miljøpåvirkningen fra bygget. Jo flere tiltak prosjektet gjør, jo mer poeng får man og jo høyere sertifiseringsnivå oppnår bygget. .

Man kan ikke snakke seg til et BREEAM-NOR-poeng. Kun der prosjektet kan dokumentere at kriteriene er innfridd, kan BREEAM-poeng tildeles.

 

Les mer her:

Om BREEAM-NOR – Grønn byggallianse (byggalliansen.no)