Kjøp av 10 lagereiendommer i Oslo

LogCap Oslo utvider og kjøper 10 lager- og lett industrieiendommer i Oslo

LogCap Oslo har nylig kjøpt ti lager- og kombinasjonseiendommer. Ni av eiendommene er kjøpt fra Asp Eiendom der åtte ligger i Stålfjæra i Groruddalen og en i Lillestrøm kommune. Den siste eiendommen er kjøpet av Gamleveien 1 fra Solon Eiendom som ligger på grensen mellom Lørenskog og Oslo. Totalt har eiendommene ca. 50 millioner i årlig leie fra 20 leietakere og består av 33.000 m2 eiendomsmasse.

Vi er veldig fornøyd med begge kjøpene som passer strategisk meget bra inn i LogCap. Selskapet har med disse kjøpene 30 eiendommer tett på Oslo og er nå den ledende aktøren innen lager og lett-industrieiendommer i og rundt hovedstaden med totale leieinntekter på over 275 millioner og 150 ulike leietakere. Ambisjonen er videre vekst gjennom utvikling av eiendommene og ytterligere kjøp.

https://www.estatenyheter.no/logcap-kjoper-ti-logistikkeiendommer/367265