Kjøp av kombinasjonseiendom på Forus

Vi har kjøpt Weatherford-bygget på Forus fra Ferd Eiendom

Et selskap kontrollert av ORO overtok 22. mars samtlige aksjer i Stokkamyr Eiendom AS fra Ferd Eiendom. Selskapet eier Luramyrveien 64-66 og Stokkamyrveien 15-17 på Forus i Sandnes kommune.

 

Les mer her:

https://www.estatenyheter.no/pluss/matte-bare-ha-denne-eiendommen/330595