Vi har ansatt to nye kollegaer

Vi har ansatt Gunnar Vestby og Christoffer Oterholt

Det oppleves en god vekst i OroEiendom etter etablering i vinter. I løpet av første halvår 2021 har Oro ervervet 15 eiendommer med samlet størrelse på 185 000 kvadratmeter og nesten fire milliarder kroner i eiendomsverdi. Teamet forvalter nå 25 eiendommer og det er derfor oppstått behov for å styrke bemanningen.

Begge de nyansatte har stillinger som Investment Manager, noe som betyr at de vil arbeide aktivt både med forberedelser og gjennomføring av eiendomstransaksjoner samt med utvikling og foredling av eksisterende eiendomsportefølje.

 

Les mer her:

https://www.estatenyheter.no/oroeiendom-med-to-nye-ansettelser/306330