Kjøp av Baker Østbys vei 5-13

Vi har kjøpt Baker Østbys vei 5-13 av Lilleberg Eiendom

Et selskap kontrollert av OroEiendom AS overtar 1. juli 2021 samtlige aksjer i Baker Østbyes vei 5 – 13 AS fra Lilleberg Eiendom AS.