Kjøp av Karihaugveien 89

Vi har kjøpt Karihaugveien 89 fra Eiendomsspar

– Eiendommen er spennende for oss fordi den både tilbyr kontantstrøm fra et veletablert kontorkonsept og utviklingspotensial, sier Anders Brustad-Nilsen, daglig leder i OroEiendom.

– Kontorkonseptet tilbyr leietakerne felles møterom kantine, treningsrom og egen resepsjonist, dette er unikt for området og vi ser frem til å videreutvikle dette.

 

Eiendommen består av et fullservice kontorbygg på 11.000 m² som tilbyr leietakerne fleksible kontorlokaler. I tillegg har eiendommen to ubebygde tomter på til sammen 24.000 m².

 

https://www.estatenyheter.no/oroeiendom-kjoper-fra-eiendomsspar/295251