ORO etablerer selskap innen lager og logistikk

OroEiendom har sammen med Colliers de siste månedene kjøpt eiendommer innen lager-, industri- og logistikkmarkedet

 

LogCap Oslo AS har som ambisjon å vokse og bli en av de større gårdeierne innenfor disse segmentene i Stor-Oslo-området de neste to til tre årene. Selskapet kjøper kontantstrømseiendommer, value add og også tomter for utvikling av nybygg.

– Verdien av et selskap som eier flere eiendommer på de mest relevante beliggenhetene er høy, og gir oss muligheten til å tilby et bedre produkt til leietakere. På eiersiden har vi fått med oss en aktiv gruppe profesjonelle investorer med høy kompetanse innenfor eiendom, sier Anders Brustad-Nilsen, CEO og partner i Login Oslo.

Porteføljen består av per juni 2021 av 10 eiendommer, 120.000 m2 bygningsmasse og leieinntekter på ca. 120 mnok.

https://www.estatenyheter.no/gar-tungt-inn-i-lager-og-logistikk/294138