Kjøp av Strømsø Senter

Vi har kjøpt Strømsø Senter av Canica AS

 

– Vi ser frem til å ta over en moderne handelseiendom med sentral beliggenhet på Strømsø i Drammen. Vi har svært god kjennskap til området med tidligere å ha eid Drammen Handelspark, som vi nylig solgte. Området er i ferd med å konverteres til sentrumsformål og vi ser frem til å ta del i denne utviklingen. Vi gleder oss til å finne en butikkmiks som passer for området og behov for handel i fremtiden, sier Anders Aasand i Realkapital Investor.

Senteret er på 11 400 m² over tre etasjer, hver etasje har direkte adkomst fra parkeringshuset til eiendommen med 300 P-plasser.

 

https://www.estatenyheter.no/realkapital-investor-kjoper-av-stein-erik-hagen/285285