Vi søker Bærekraftsansvarlig

Vi søker nå etter vår nye Bærekraftsansvarlig som kan være med å minimere selskapets miljøfotavtrykk og bidra til bærekraftig forvaltning og utvikling av eiendommene.

I denne stillingen vil du blant annet:

  • Forvalte og utvikle OROs ESG-profil og -strategi i samarbeid med ledelsen, https://oroeiendom.no/esg/
  • Utarbeide og følge opp ESG-planer i tråd med strategien for alle eiendommene
  • Fungere som sparringspartner for OROs eiendomssjefer
  • Ha en ledende rolle i å etablere selskapets interne styringsstruktur, rapporteringsrutiner og rammeverk for ESG
  • Styre ESG-prosjekter av ulik omfang: små (eks. etterisolere tak), medium (eks. solceller på tak) til store (eks. full BREAM på 20.000 kvm nybygg)
  • Ha kontakt mot banker, investorer og andre interessenter vedrørende selskapets ESG-profil
  • Være oppdatert på trender, lover, reguleringer og andre krav som ORO må forholde seg til i sitt ESG-arbeid

Ta kontakt eller les mer her:

OroEiendom søker Bærekraftsansvarlig | Gevir Group AS (recman.no)